Priče iz boksa

Stankara sa japanskim mehaničarima o Yamahi 175

Početkom 80-ih godina bio je specijalitet da se u klasi 175 vozi takozvana polutka. Reč je o Yamahi TZ 350 kojoj je odstranjen jedan cilindar. Nikome u svetu to nije padalo na pamet, osim takmičarima u SFRJ.

Na jednoj međunarodnoj trci na Grobniku (Rijeka), Dragan Stanković Stankara odlučio je da poseti boks fabričke ekipe Yamahe i popriča, reč po reč, Stankara objasni japancu da naši voze trkačku Yamahu u klasi 175 ccm. Na pitanje Japanaca – „Koliko cilindara“, Stankara je odgovorio da voze jedan cilindar, što je dodatno zbunilo japanske mehaničare.

Japanski mehaničar se razrogači i kategorično počne da tvrdi da to ne postoji, ali Stankara se čudi i dodaje da valjda zna šta ljudi voze. Na kraju Stankara uhvati Japanca i dovede ga u boks Radovana Stanojevića Gedže, da mu ovaj pokaže motor.

Gedža počne da objašnjava, Stankara prevodi. Objašnjava Gedža kako je rešio problem podmazivanja ležaja radilice kod neaktivnog kolena, sa usutim uljem i deklom koju je to zadihtovao odozgo (Yamahe 350 su bili dvotaktni motori, a podmazivanje se vrši uljem u gorivu).  Zatim je počeo da objašnjava kako je empirijskim putem (prava istina je da je uspeo iz „stotog“ pokušaja) došao do tačne težine i mesta tega za potiranje vibracija koje su se posle ovakvog zahvata pojavile.

Svašta je Gedža pričao, a Japanac sluša i ušima ne veruje, ali sve to vidi uživo, motor radi, vrti se kao lud, funkcioniše. U svoj boks se vratio mrmljajući nešto u bradu, verovatno na japanskom i trljajući raskolačene oči.

 

Tekst: motoklasik, UMS forum

Video