Postani deo tima

tim

Portal TRKE.rs svakog dana raste i razvija se, a samim tim potreba za novim ljudima stalno postoji.

  • Voliš da pišeš
  • Obožavaš trke
  • Imaš višak slobodnog vremena
  • Nemaš problem da objašnjavaš da su trke najzanimljiviji sport
  • Ne stidiš se da predlažeš nove stvari

Ukoliko se pronalaziš u ovim stavkama – Želimo te u našem timu!

Pošalji email sa svojim podacima na hr@trke.rs sa osnovnim podacima, a mi ćemo neko mesto već pronaći 🙂

 

 

 

 

Video