1400 N, 1400 A i E1 – kvalifikacije – Ušće 2

 1. Vuk Radenković  1:10.567
 2. Aleksandar Marinković  1:10.936
 3. Petar Matović  1:10.941
 4. Ivan Veljović  1:12.878
 5. Milovan Ratković  1:12.908
 6. Srđan Jevtić  1:14.289
 7. Miloš Brkić  1:14.680
 8. Mario Zahirović  1:15.232
 9. Života Milić  1:15.853
 10. Martin Delev  1:15.966
 11. Saša Jovanović  1:18.102