Pravila korišćenja

Sajt TRKE.rs  vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge.

Autorska prava nad ovim sajtom i u vezi sadržaja ovog sajta zaštićena su pod uslovima propisanim Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

Svi tekstovi, vizuelni materijali, fotografije, ilustracije, audio i video zapisi na sajtu, informativnog su i promotivnog karaktera i ne mogu biti predmet bilo kakve obaveze vlasnika sajta prema posetiocima sajta.

Neovlašćeno korišćenje sadržaja internet sajta TRKE.rs smatra se kršenjem autorskih prava.

Logotip i vizuelni idenitet brenda TRKE.rs, koristi se u skladu sa Knjigom grafičkih standarda sajta.

Video